Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
  Zapri
  Filtri
  Jezik
  Iskanje

  Pogoji poslovanja B2B

  POGOJI POSLOVANJA B2B SPLETNE TRGOVINE

  Ti pogoji poslovanja B2B urejajo nakup in prodajo blaga, ki poteka izključno med prodajalcem ter poslovnimi subjekti v spletni trgovini WUERTH B2B. Spletna trgovina WUERTH B2B deluje na spletni strani https://eshop.wuerth.si/ in njenih podstraneh.

   Spletna trgovina WUERTH B2B je informacijski sistem, ki je namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov izključno poslovnim subjektom. Spletno trgovino upravlja in blago preko nje prodaja družba WUERTH, trgovina z montažno opremo, d.o.o., Trzin, Slovenija (v nadaljevanju: »prodajalec« ali »ponudnik«).

  1.      Podatki o ponudniku

  Ponudnik in prodajalec izdelkov v spletni trgovini WUERTH B2B je:

   WUERTH, trgovina z montažno opremo, d.o.o., Trzin, Slovenija

  Brodišče 25

  1236 Trzin

  Matična številka: 5654025000

  Davčna številka: SI 57603626

  Številka vpisa v sodni register 11949600

  Kontaktna telefonska številka. 01 530 57 80

   Ponudnik je zavezanec za plačilo DDV, z ID za DDV SI 57603626.

  1.      Registracija novega kupca

  Kupec se pred oddajo prvega naročila registrira v spletni trgovini WUERTH B2B. Kupec ob registraciji določi uporabniško ime in geslo. Postopek registracije je opisan na tej povezavi: https://www.wuerth.si/sl-SI/Page/e-shop

  Ponudnik aktivira uporabnikov račun po pregledu poslovnih podatkov in soglasju kupca s pogoji poslovanja. 

  Ponudnik si pridržuje pravico, da registracijo zavrne, v kolikor pri pregledu podatkov naleti na nepravilno ali pomanjkljivo izpolnjen registracijski obrazec.

  Uporabnik, ki izvede registracijo z registracijo potrdi in jamči, da je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali je s strani le-tega pooblaščen za opravljanje takšnih poslov. Uporabnik sme omogočiti dostop do uporabniškega imena ter gesla zgolj osebam, ki imajo pooblastilo poslovnega subjekta za oddajo zavezujočih naročil.

  Oddaja naročila je mogoča zgolj na podlagi predhodne registracije.

   

  1.      Blago v spletni trgovini B2B

   

  Ponudnik skrbno izbira blago, ki ga ponuja v spletni trgovini WUERTH B2B tako, da ponuja zgolj tisto blago iz svojega prodajnega programa, ki je primerno za uporabo ustrezno osveščenih uporabnikov. 

  Blago ima lastnosti, kot izhaja iz njegovega opisa, varnostnih listov ter navodil za uporabo. Kupec se z nakupom blaga zavezuje, da se bo pred uporabo blaga seznanil z navodili za uporabo ter varnostnimi napotki in informacijami, blago pa uporabljal zgolj za namen, za katerega je izdelano ter skladno z navodili za uporabo.

  V primeru, da obstaja glede izdelka ali njegovega delovanja neskladnost med navedbami v spletni trgovini WUERTH B2B ter spremno dokumentacijo izdelka, mora kupec izdelek do razrešitve neskladnosti uporabljati na način, ki pomeni manjše tveganje za zdravje in premoženje, oz. ga ne uporabljati, ponudnika pa za zagotovitev varne uporabe izdelka čim prej obvestiti o zaznani neskladnosti.

   Fotografije izdelkov v spletni trgovini WUERTH B2B so simbolične in morda ne predstavljajo dejanskega videza izdelka. Dejanski videz izdelka lahko odstopa od predstavljenega videza ali sestave izdelka v obsegu, ki ne vpliva na funkcionalnost izdelka. 

  1.      Sklenitev pogodbe

  Kupec odda naročilo z uporabo funkcionalnosti spletne trgovine WUERTH B2B.

  Kupec je zavezan pred oddajo naročila pazljivo preveriti vsebino naročila, količino naročenega blaga, podatke za dostavo ter vse druge podatke, ki jih vnaša ali posreduje v procesu oddaje naročila. Odgovornost za posledice, ki nastanejo zaradi napačnih podatkov nosi kupec.

  Ponudnik potrdi prejem naročila z obvestilom, ki ga pošlje na elektronski naslov kupca, ki ga je ta sporočil ob registracij ali oddaji naročila. Ponudnik lahko pred potrditvijo prejema naročila le-tega pregleda ter kupcu sporoči morebitne predloge za dopolnitev ali spremembo naročila. 

  Kupec z oddajo naročila potrjuje soglasje s ponujenimi pogoji sklenitve pogodbe ter določili teh splošnih pogojev. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. 

  Podatki o oddanem naročilu (ki tvorijo skupaj s temi splošnimi pogoji prodajno pogodbo) se hrani v informacijskem sistemu ponudnika. Kupcem so podatki o oddanem naročilu dosegljivi v pregledu oddanih naročil v spletni trgovini.

  Kupec prejme ob potrditvi oddaje naročila zapis naročila na naslov elektronske pošte, ki ga je navedel ob registraciji ali oddaji naročila tako, da jih lahko hrani trajno, natisne ali shrani v svoj informacijski sistem.

  Pogodbo je mogoče skleniti le v slovenskem jeziku.

  1.      Način plačila

  Obveznost plačila nastane z oddajo naročila.

  Ponudnik v spletni trgovini WUERTH B2B omogoča naslednje načine plačila:

  -       z odloženim plačilom na podlagi izdanega računa, z rokom plačila, kot je določen ob oddaji naročila (virman).

  Prodajalec si pridržuje spremeniti ali omogočiti dodatne možnosti plačila. Kupec je o takih možnostih obveščen pred oddajo naročila.

  Plačilo spletnega nakupa v fizični trgovini ali na sedežu ponudnika ni mogoče. 

  1.      Čas in način dostave

  Ponudnik zagotavlja dostavo blaga, kupljenega v spletni trgovini le na naslove v Republiki Sloveniji.

  Dostavo opravlja s strani ponudnika izbrana dostavna služba. V času veljavnosti teh pogojev je to družba DPD, kurirska in paketna distribucija, d.o.o. Dostava se vrši skladno s pogoji poslovanja izbrane dostavne službe, ki so dosegljivi na sledeči povezavi: https://www.dpd.com/si/sl/.

  Ponudnik si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito ter pri tem za kupca ne bodo nastali dodatni stroški.

  Naročeno blago bo izročeno v dostavo praviloma naslednji delovni dan po prejemu naročila ter plačila oz. prejemu naročila, v kolikor je dogovorjeno plačilo z odlogom. 

  Za posamezno blago lahko veljajo posebni pogoji ali roki dobave, če je tako navedeno ob predstavitvi artikla v spletni trgovini.

  Dostavna služba dostavi blago na ozemlju Republike Slovenije praviloma v roku do treh delovnih dni po dnevu prevzema v dostavo. Ponudnik zagotavlja dostavo v rokih, kot so določeni v pogojih poslovanja dostavne službe, ki so dosegljivi na teh povezavi: https://www.dpd.com/si/sl/.

  Ponudnik bo vso naročeno blago praviloma odpremil hkrati v roku, ki velja za artikel, ki ima najdaljši rok dobave. Ponudnik si pridržuje pravico brez dodatnega stroška za kupca naročilo odposlati v več pošiljkah hkrati ali zaporedoma. 

  Kupec z oddajo naročila soglaša, da je seznanjen, da mora ponudnik za potrebe izpolnitve oddanega naročila dostavni službi sporočiti kupčev naslov. Kupec ob oddaji naročila soglaša, da sporoči ponudnik dostavni službi za lažjo dostavo tudi kupčevo telefonsko številko. 

  1.      Cena in stroški dostave

  Cene artiklov veljajo za nakupe v spletni trgovini WUERTH B2B. Cene izdelkov so v eurih brez DDV, ki je prikazan ločeno.

  Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Za naročilo je veljavna tista cena, ki je objavljena v spletni trgovini v trenutku oddaje naročila. 

  V spletni trgovini navedene cene blaga ne vsebujejo stroškov dostave. Stroški dostave se izračunajo pred oddajo naročila po ceniku ponudnika (cena  je razvidna kot strošek dostave  - dostava DPD) ter se zaračunajo poleg naročenega blaga. 

  Ponudnik lahko za posamezne izdelke ali v posameznem obdobju ponudi ugodnejše pogoje dostave. Ponudnik lahko določi pogoje, ki jih je potrebno izpolniti za možnost koriščenja ugodnejših pogojev dostave.

  V primeru, da so potrebne za uspešno dostavo ali plačilo dodatne storitve, ki običajno niso del dostave, lahko skladno s cenikom ter pogoji poslovanja dostavne službe nastanejo dodatni stroški. Dodatni stroški lahko nastanejo tudi v primeru posebnih dogovorov o načinu dostave ali plačila blaga (npr. plačilo po povzetju, pošiljanje v več paketih…). Dodatni stroški se obračunajo po ceniku dostavne službe.

  Morebitne ugodnosti, akcije in popusti, ki so navedene v spletni trgovini WUERTH B2B, veljajo izključno za nakupe v spletni trgovini, v kateri so navedene. 

  1.      Garancija

  Za izdelke iz spletne trgovine WUERTH B2B je garancija za brezhibno delovanje izdana v primerih, z vsebino ter v trajanju, kot je določeno z veljavno zakonodajo.

  Prodajalec oz. proizvajalec lahko poleg zakonsko določene garancije zagotavlja dodatno pogodbeno garancijo za brezhibno delovanje stvari. Dodatna pogodbena garancija velja za tiste izdelke, pri katerih je to izrecno navedeno. Dodatna pogodbena garancija velja z vsebino ter pod pogoji, kot so v spletni trgovini navedeni pri posameznem izdelku oz. za posamezno vrsto garancije, kot je označena pri posameznem izdelku.

  Za izdelke, kupljene v spletni trgovini WUERTH B2B veljajo le taka jamstva ter garancije, kot so navedena v tej trgovini. Jamstva in garancije, ki so navedena v drugih spletnih trgovinah skupine podjetij, v katero sodi prodajalec, niso pa navedena v spletni trgovini prodajalca, ne veljajo za nakupe v spletni trgovini prodajalca.

  Prodajalec bo kupcu za blago, za katerega velja garancija, izročil garancijski list. Za posamezne izdelke veljajo garancija ter garancijski pogoji, kot so navedeni na garancijskem listu.

  Odškodninska odgovornost prodajalca iz naslova garancije ne more presegati zneska kupnine. Stroški, ki nastanejo prodajalcu zaradi neutemeljenega uveljavljanja garancijskih zahtevkov, bremenijo kupca.

  1.      Reklamacije 

  Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z veljavno zakonodajo. Fotografije izdelkov v spletni trgovini so simbolične in morda ne predstavljajo dejanskega videza izdelka. Dejanski videz izdelka lahko odstopa od predstavljenega videza ali sestave izdelka v obsegu, ki ne vpliva na funkcionalnost izdelka. 

  Kupec je dolžan prejeto blago pregledati in preizkusiti takoj ob dobavi. Kupec lahko poda reklamacijo iz naslova količin najkasneje naslednji delovni dan, iz naslova stvarnih napak pa v roku 8 dni od prejema blaga, pri čemer se šteje za trenutek reklamacije tisti trenutek, v katerem prejme družba pisno reklamacijo ali je bil opravljen prvi dokazljiv poizkus vročitve reklamacije v pisni obliki. V kolikor v tem roku kupec družbe ne obvesti o morebitni napaki, se šteje blago za ustrezno prevzeto, odgovornost družbe za napake stvari pa ugasne.

  Kupec lahko prodajalca obvesti o napakah v pisni obliki, z obvestilom, ki je dostavljeno na naslov WUERTH, d.o.o., Trzin, Slovenija, Brodišče 25, 1236 Trzin ali skenirano na elektronski naslov info@wuerth.si.

  Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

  Odškodninska odgovornost prodajalca iz naslova napak na stvari ne more presegati zneska kupnine. Stroški, ki nastanejo prodajalcu zaradi neutemeljenega grajanja napak, bremenijo kupca.

   

  10.  Pritožbe in spori

   

  Ponudnik si prizadeva vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik v ta namen omogoča interno izvensodno reševanje sporov, na podlagi obravnave pritožbe kupca. 

  Kupec lahko pošlje pritožbo v pisni obliki, z dostavo na naslov ponudnika WUERTH, d.o.o., Trzin, Slovenija, Brodišče 25, 1236 Trzin ali skenirano na elektronski naslov info@wuerth.si.

  Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca. Prav tako si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

  Spori, ki jih ponudnik ter kupec ne bi uspela rešiti sporazumno, se lahko predložijo v reševanje pristojnemu sodišču.

  Pogoji veljajo od 01.05.2021 dalje. V primeru spremembe pogojev prodaje veljajo pogoji, kot so veljavni v času oddaje naročila.

   

   

  WUERTH, d.o.o., Trzin, Slovenija

  Jure Šporn, direktor družbe